Radio的點歌心情

 • 專輯:感謝無情人
 • 原唱:黃乙玲
字型
作詞: 許常德 作曲: 劉天健

一通電話 一台 RADIO 點一條歌 乎大家聽我的心聲
一個憨人和一個騙子
談的戀愛甘有什麼未來
啊心愛的心愛的你甘有在聽
這個人的悲哀
攏是被你所害
啊心愛的心愛的你甘有目屎
這呢苦的情歌 攏是唱乎你來聽
一通電話
一台 RADIO 點一條歌 乎大家聽我的心聲
一個憨人和一個騙子
談的戀愛甘有什麼未來
啊心愛的心愛的你甘有在聽
這個人的悲哀
攏是被你所害
啊心愛的心愛的你甘有目屎
這呢苦的情歌 攏是唱乎你來聽
啊心愛的心愛的你甘有在聽
這個人的悲哀
攏是被你所害
啊心愛的心愛的你甘有目屎
這呢苦的情歌 攏是唱乎你來聽


   • 專輯:感謝無情人
   • 原唱:黃乙玲
   字型
   作詞: 許常德 作曲: 劉天健

   一通電話 一台 RADIO 點一條歌 乎大家聽我的心聲
   一個憨人和一個騙子
   談的戀愛甘有什麼未來
   啊心愛的心愛的你甘有在聽
   這個人的悲哀
   攏是被你所害
   啊心愛的心愛的你甘有目屎
   這呢苦的情歌 攏是唱乎你來聽
   一通電話
   一台 RADIO 點一條歌 乎大家聽我的心聲
   一個憨人和一個騙子
   談的戀愛甘有什麼未來
   啊心愛的心愛的你甘有在聽
   這個人的悲哀
   攏是被你所害
   啊心愛的心愛的你甘有目屎
   這呢苦的情歌 攏是唱乎你來聽
   啊心愛的心愛的你甘有在聽
   這個人的悲哀
   攏是被你所害
   啊心愛的心愛的你甘有目屎
   這呢苦的情歌 攏是唱乎你來聽

    建立新的分類

    歌單編號

     錯誤回報


     前往登入會員
     掃CODE或分享這首歌給朋友