FORMOSA 淡水

 • 原唱:金門王+李炳輝
字型
作詞: 作曲:

★★★前奏★★★
月色光光
無聲無說
照來阮的身邊
夜霧茫茫 路燈青青 晚風吹河邊
微風吹到 阮的胸前 引阮心稀微
心愛的 阮煞來想著你
心愛的 若有你在身邊
天星閃閃
陣陣海鳥
休在淡水河邊
人生海海 浮浮沈沈 有時也孤單
雖然過去 寄予浮雲 情份放心底
朋友啊 阮煞來想到你
朋友啊 若有你在身邊
啊!霧夜的淡水河邊
浪漫的氣氛 予阮心醉
啊!悠美的觀音水影
溫柔的笑容 FORMOSA!
黃昏的夜街市 有粉紅色的氣味
那卡西奏落去 有青春的趣味
來來來!來來來!
有你在阮身邊
來來來!來來來!
歡樂趁即時
★★★間奏★★★
啊!霧夜的淡水河邊
浪漫的氣氛 予阮心醉
啊!悠美的觀音水影
溫柔的笑容 FORMOSA!
黃昏的夜街市 有粉紅色的氣味
那卡西奏落去 有青春的趣味
來來來!來來來!
有你在阮身邊
來來來!來來來!
歡樂趁即時
來來!來來!來來!來來!歡樂趁即時
來來!來來!來來!來來!歡樂趁即時
喝啦!喝啦!喝啦!喝啦!歡樂趁即時


   • 原唱:金門王+李炳輝
   字型
   作詞: 作曲:

   ★★★前奏★★★
   月色光光
   無聲無說
   照來阮的身邊
   夜霧茫茫 路燈青青 晚風吹河邊
   微風吹到 阮的胸前 引阮心稀微
   心愛的 阮煞來想著你
   心愛的 若有你在身邊
   天星閃閃
   陣陣海鳥
   休在淡水河邊
   人生海海 浮浮沈沈 有時也孤單
   雖然過去 寄予浮雲 情份放心底
   朋友啊 阮煞來想到你
   朋友啊 若有你在身邊
   啊!霧夜的淡水河邊
   浪漫的氣氛 予阮心醉
   啊!悠美的觀音水影
   溫柔的笑容 FORMOSA!
   黃昏的夜街市 有粉紅色的氣味
   那卡西奏落去 有青春的趣味
   來來來!來來來!
   有你在阮身邊
   來來來!來來來!
   歡樂趁即時
   ★★★間奏★★★
   啊!霧夜的淡水河邊
   浪漫的氣氛 予阮心醉
   啊!悠美的觀音水影
   溫柔的笑容 FORMOSA!
   黃昏的夜街市 有粉紅色的氣味
   那卡西奏落去 有青春的趣味
   來來來!來來來!
   有你在阮身邊
   來來來!來來來!
   歡樂趁即時
   來來!來來!來來!來來!歡樂趁即時
   來來!來來!來來!來來!歡樂趁即時
   喝啦!喝啦!喝啦!喝啦!歡樂趁即時

    建立新的分類

    歌單編號

     錯誤回報


     前往登入會員
     掃CODE或分享這首歌給朋友