I'm Sorry

 • 原唱:陳雷
字型

作詞:劉聖雯
作曲:簡上仁
編曲:鍾興民
一個姑娘真美麗
時常來對阮駛目屎
害阮心肝高高低低
敢會是流年犯桃花
忽然間
收到一封批
於阮看著哎唷喂
雄雄來講不出話 續起彼落雞母皮
小姐歹勢 I'M SORRY 實在真失禮
小姐歹勢 I'M SORRY 太太阮兜已經有一個
我的數學無及格
袂曉來解決三角問題
我是真普通的身體
袂堪地這呢重的感情債


   • 原唱:陳雷
   字型

   作詞:劉聖雯
   作曲:簡上仁
   編曲:鍾興民
   一個姑娘真美麗
   時常來對阮駛目屎
   害阮心肝高高低低
   敢會是流年犯桃花
   忽然間
   收到一封批
   於阮看著哎唷喂
   雄雄來講不出話 續起彼落雞母皮
   小姐歹勢 I'M SORRY 實在真失禮
   小姐歹勢 I'M SORRY 太太阮兜已經有一個
   我的數學無及格
   袂曉來解決三角問題
   我是真普通的身體
   袂堪地這呢重的感情債

    建立新的分類

    歌單編號

     錯誤回報


     前往登入會員
     掃CODE或分享這首歌給朋友