JUMP 2003

 • 原唱:Machi
字型
作詞: Jae Chong/Jeffrey Huang 作曲:

這是麻吉做的歌 條做乎恁跳舞
你講你還擱無夠 還擱需要
擱一擺 每一改 我一擺 你就愛 企起來 給手舉起來 緊跳起來
恁請我來 因為我上厲害
我來就是欲殺 一定愛改 別個攏袂使 甲因丟落去海
YO YO 我咧做一定上好 用上的鼓 鼓大箍
是豬八戒的腹肚會害 你的身軀搖 聽到你會直直討 哥哥拜託拜託
今仔日麻吉做的歌會乎你滿足
今仔日麻吉做的歌會使你快樂
免驚我會直直做
因為hip hop是我上惜
鼓直直摃哈 鼓直直撞哈 大家塊彼摃哈 大家塊彼摃哈 好膽麥走
皮繃卡著 給衫脫掉 黑白跳 黑白跳
鼓直直摃哈 鼓直直撞哈 大家塊彼摃哈 大家塊彼摃哈 好膽麥走
皮繃卡著 給衫脫掉 黑白跳 黑白跳 ﹝oh Andrew 來啊﹞
麥克置我的手
沒人會當甲你救
我是麻吉弟弟
不是一個baby 我唸了上水 這嘛開始 跳這 跳那
我按怎跳嘛袂討厭跳乎伊勇
跳乎伊爽
跳甲欲起痟
跳甲凍袂條 已經過十年 台灣的hip hop永遠袂死逐年愈來愈磚
逐年來愈硬 做卡大聲 做卡大聲hip hop就是應該按呢聽
我的你的媽媽爸爸直直喊
奈彼呢吵
奈彼呢吵
喇叭直欲破 歸身軀攏流汗 火大 火大 這是麻吉做的歌 啊‧‧‧
鼓直直摃哈 鼓直直撞哈 大家塊彼摃哈 大家塊彼摃哈 好膽麥走
皮繃卡著 給衫脫掉 黑白跳 黑白跳
鼓直直摃哈 鼓直直撞哈 大家塊彼摃哈 大家塊彼摃哈 好膽麥走
皮繃卡著 給衫脫掉 黑白跳 黑白跳
鼓直直摃哈 鼓直直撞哈 大家塊彼摃哈 大家塊彼摃哈 好膽麥走
皮繃卡著 給衫脫掉 黑白跳 黑白跳
鼓直直摃哈 鼓直直撞哈 大家塊彼摃哈 大家塊彼摃哈 好膽麥走
皮繃卡著 給衫脫掉 黑白跳 黑白跳


   • 原唱:Machi
   字型
   作詞: Jae Chong/Jeffrey Huang 作曲:

   這是麻吉做的歌 條做乎恁跳舞
   你講你還擱無夠 還擱需要
   擱一擺 每一改 我一擺 你就愛 企起來 給手舉起來 緊跳起來
   恁請我來 因為我上厲害
   我來就是欲殺 一定愛改 別個攏袂使 甲因丟落去海
   YO YO 我咧做一定上好 用上的鼓 鼓大箍
   是豬八戒的腹肚會害 你的身軀搖 聽到你會直直討 哥哥拜託拜託
   今仔日麻吉做的歌會乎你滿足
   今仔日麻吉做的歌會使你快樂
   免驚我會直直做
   因為hip hop是我上惜
   鼓直直摃哈 鼓直直撞哈 大家塊彼摃哈 大家塊彼摃哈 好膽麥走
   皮繃卡著 給衫脫掉 黑白跳 黑白跳
   鼓直直摃哈 鼓直直撞哈 大家塊彼摃哈 大家塊彼摃哈 好膽麥走
   皮繃卡著 給衫脫掉 黑白跳 黑白跳 ﹝oh Andrew 來啊﹞
   麥克置我的手
   沒人會當甲你救
   我是麻吉弟弟
   不是一個baby 我唸了上水 這嘛開始 跳這 跳那
   我按怎跳嘛袂討厭跳乎伊勇
   跳乎伊爽
   跳甲欲起痟
   跳甲凍袂條 已經過十年 台灣的hip hop永遠袂死逐年愈來愈磚
   逐年來愈硬 做卡大聲 做卡大聲hip hop就是應該按呢聽
   我的你的媽媽爸爸直直喊
   奈彼呢吵
   奈彼呢吵
   喇叭直欲破 歸身軀攏流汗 火大 火大 這是麻吉做的歌 啊‧‧‧
   鼓直直摃哈 鼓直直撞哈 大家塊彼摃哈 大家塊彼摃哈 好膽麥走
   皮繃卡著 給衫脫掉 黑白跳 黑白跳
   鼓直直摃哈 鼓直直撞哈 大家塊彼摃哈 大家塊彼摃哈 好膽麥走
   皮繃卡著 給衫脫掉 黑白跳 黑白跳
   鼓直直摃哈 鼓直直撞哈 大家塊彼摃哈 大家塊彼摃哈 好膽麥走
   皮繃卡著 給衫脫掉 黑白跳 黑白跳
   鼓直直摃哈 鼓直直撞哈 大家塊彼摃哈 大家塊彼摃哈 好膽麥走
   皮繃卡著 給衫脫掉 黑白跳 黑白跳

    建立新的分類

    歌單編號

     錯誤回報


     前往登入會員
     掃CODE或分享這首歌給朋友