HAPPY!!!運將情歌

字型
專輯:
發行:
原唱:茄子蛋


作詞:黃奇斌
作曲:黃奇斌
編曲:茄子蛋

佇每一工的五點半
,Good Morning,我共你早。
你睏甲親像豬我金金看,
逐工努力攏無嫌晏。
我只要身軀勇健會當聽你唱歌,拍拚共你惜命命。
我會小心駕駛以後的路咱攏做伙行。

無啥物困難
無啥物阻礙,提出氣力咱的理想。
無啥物遺憾
無啥物怨嘆,
準備好勢咱向前衝。
愛平安快樂。


Happy的運將,你欲去叨位


Happy的運將,你鐵拍的心。
為著美麗的家佮婀娜的你來扛起。
毋驚日頭來曝,大雨來沃,食苦做食甜。
你叫我愛頂真,不要玩手機,
開車一定愛看頭前。


Happy的運將,你欲位佗去?

Happy的運將,你無暝無日。
為著美麗的家佮婀娜的你來擔起。
不驚日頭來曝,大雨來沃,食苦做食甜。

我一定會答應,照顧你每一年。

喔Happy的運將,喔
Happy的運將。


專輯:
發行:
原唱:茄子蛋
字型

作詞:黃奇斌
作曲:黃奇斌
編曲:茄子蛋

佇每一工的五點半
,Good Morning,我共你早。
你睏甲親像豬我金金看,
逐工努力攏無嫌晏。
我只要身軀勇健會當聽你唱歌,拍拚共你惜命命。
我會小心駕駛以後的路咱攏做伙行。

無啥物困難
無啥物阻礙,提出氣力咱的理想。
無啥物遺憾
無啥物怨嘆,
準備好勢咱向前衝。
愛平安快樂。


Happy的運將,你欲去叨位


Happy的運將,你鐵拍的心。
為著美麗的家佮婀娜的你來扛起。
毋驚日頭來曝,大雨來沃,食苦做食甜。
你叫我愛頂真,不要玩手機,
開車一定愛看頭前。


Happy的運將,你欲位佗去?

Happy的運將,你無暝無日。
為著美麗的家佮婀娜的你來擔起。
不驚日頭來曝,大雨來沃,食苦做食甜。

我一定會答應,照顧你每一年。

喔Happy的運將,喔
Happy的運將。


×
歌單成功加入!
×
歌單成功移除!
前往登入會員
錯誤回報

分享